ANBI

Stichting Theater van de Heelheid heeft een ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

RSIN of fiscaal nummer: 860936491.

Statutair is vastgelegd dat de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. Meer informatie vindt u in het beleidsplan en jaarverslag.