DPDI BOOMING BIMS

Digitaal Platform Diversiteit en Inclusie.

Met 5 alliantie partners zijn we begonnen met het opzetten van een digitaal kanaal in Amsterdam ZuidOost.

Amsterdam Zuidoost kenmerkt zich door de grote diversiteit aan inwoners. Leeftijd, afkomst, geschiedenis, sociaal milieu en economische situatie, Amsterdam Zuidoost is een voorbeeld voor velen in het kader van succesvolle integratie. We willen het verbonden zijn en het kiezen voor verbinden zichtbaar maken.

Door speelse ontmoetingen te faciliteiten dragen we bij aan een positief leefklimaat.

Dat doen we door het pro-actief mensen: jong en oud, live en digitaal te verbinden, waarbij we ervoor zorgen dat telkens het eigen verhaal centraal blijft staan. 

We faciliteren ontmoetingen tussen jong en oud om meer te weten te komen over elkaar op een speelse manier. Zichtbaar maken van elkaar om begrip en verbondenheid te creëren. 

De ontmoetingen en contactmomenten dragen bij aan het gevoel van verbondenheid en het ervaren van geluksmomenten bij zender en ontvanger.

In dit project brengen we bijvoorbeeld kinderen in aanraking met hun vooroordelen over ouderen. We laten ze een foto zien en ze mogen het leven van de oudere persoon op de foto erbij bedenken. Samen met de kids gaan we de oudere persoon opzoeken, om te zien of hun idee over deze persoon juist is.

Een speelse manier om meer van elkaar te weten te komen en ook goed om eenzaamheid te verdrijven.

Looptijd is current.

Locatie: Ala Kondre Zuid Oost.

Theater van de Heelheid werkt in het project DPDI samen met een alliantie van een vijftal stichtingen, Stichting Maatschappelijk Makelaars.nl, Stichting Hart for Me, Stichting Ala Kondre, Stichting Buurtontwikkeling.