Kijk voor onze voorstelling
BACH LUTHER Cellosuites
op www.bachluther.nl

In een wereld waarin razendsnel zoveel verandert, waarin zoveel grenzen vervagen en verlegd worden, hebben we allemaal behoefte aan samenzijn.

In een tussenruimte waarin geluisterd kan worden en gedeeld.

Waar oude en nieuwe verhalen kunnen worden verteld.

Verhalen die ons verbinden, waarover we ons kunnen verwonderen en die misschien zelfs de harde kanten van deze tijd kunnen verzachten.

Verhalen over de Universele zoektocht naar Heelheid en Liefde, dwars door alle Tijden heen.

 Die verhalen vertellen wij.

DISCLAIMER

Stichting Theater van de Heelheid houdt met de grootst mogelijk zorg zijn website bij. Wij doen dan ook ons uiterste best om fouten te voorkomen. Desondanks is Stichting Theater van de Heelheid niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie afkomstig van deze website. Bij fotomateriaal streven wij ernaar altijd de naam van de fotograaf te vermelden, voor zover bij ons bekend. Mocht de naamsvermelding bij een door u gemaakte foto toch ontbreken of onjuist zijn, kunt u contact met ons op nemen. Al het materiaal op deze website wordt gepubliceerd met toestemming van de rechthebbende. Mocht u menen rechthebbende te zijn en geen toestemming hebben gegeven voor gebruik van het materiaal op deze wijze, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Neem bij vragen of opmerkingen over de site contact op met ons. ©TVDH2024

Made by New Graphics