Door u aan te melden als Vriend van de Stichting verzamelen wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Stichting Theater van de Heelheid acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij een donatie via deze website vragen wij via het donatieformulier om de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Voorletter (s)
 • Tussenvoegstel (optioneel)
 • Achternaam
 • E-mail
 • Organisatie (optioneel)
 • Telefoon (optioneel)
 • Bedrag van donatie
 • Frequentie van donatie
 • Betaalmethode
 • Of de donateur op de hoogte gehouden wil worden over nieuwe voorstellingen/ activiteiten?
 • Hoe de donateur op de stichting is geattendeerd (optioneel)

Het doel van het donatieformulier is om de gegevens van de donateur te registreren, zodat wij inzicht hebben in het aantal donateurs, op welke manier er gedoneerd wordt en hoeveel er wordt gedoneerd.

Namen van donateurs en fondsen vermelden wij alleen op de website na uitdrukkelijke toestemming van de donateur/ fonds.

Bij marketingactiviteiten zullen wij gebruik maken van de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Voorletter (s)
 • Tussenvoegstel (optioneel)
 • Achternaam
 • E-mail
 • Organisatie (optioneel)
 • Telefoon (optioneel)

Bij de verwerking van de gegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) aan ons stelt. Dat betekent dat wij:

 • duidelijk vermelden met welk doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme/ bovengenoemde doeleinden;
 • eerst uitdrukkelijk toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • persoonsgegevens op aanvraag ter inzage geven, waarna die mogelijk zullen worden gecorrigeerd of verwijderd

Wij zullen de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bij bezoek van onze website worden geen cookies geplaatst.

De persoonsgegevens worden in the cloud bewaard.

Indien persoonsgegevens bij ons zijn opgeslagen maar er geen actieve relatie meer is tussen de donateur en Stichting Theater van de Heelheid zullen wij de gegevens niet langer bewaren. Er is sprake van geen actieve relatie indien de donateur langer dan 5 jaar geen donatie aan onze stichting heeft gedaan. Uiterlijk tot 5 jaar na de laatste donatie worden de persoonsgegevens van de donateur bewaard, behoudens wettelijke of andere verplichtingen om deze gegevens te bewaren, of indien de donateur eerder.verzoekt de gegevens te verwijderen.

Ons privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met persoonsgegevens omgaan.