MISSIE

Theater van de Heelheid ziet het als haar missie om middels de theaterkunsten en andere kunst en cultuuruitingen, in de breedste zin van het woord, de actuele wereld te weerspiegelen en tonen, reflecteren en bevragen.

Theater van de Heelheid werkt vanuit een maatschappelijk relevante vraag, met als uitgangspunt de innige en diepe wens tot Heelheid en Liefde.

Theater van de Heelheid wil met deze universele, van zichzelf inclusieve en interculturele wens meer verbinding en cohesie creeeren tussen haar toehoorders, klanten, leerlingen, opdrachtgevers, maar bovenal tussen mensen.