De samenleving is continu in beweging.

Zowel door menselijk handelen als door natuurlijke processen en gebeurtenissen veranderen denkwijzen en leefstijlen in de tijdgeest en per generatie.

Daarbij ontstaan knelpunten in de samenleving. Door deze aandacht, tijd en ruimte te geven, te benoemen, bespreken en belichten levert Theater van de Heelheid, middels kunst en cultuuruitingen, creatie, educatie, training, talentontwikkeling en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, preventief een positieve bijdrage aan een gezonde samenleving en leefklimaat.

De samenleving is continu in beweging.
Zowel door menselijk handelen als door natuurlijke processen en gebeurtenissen veranderen denkwijzen en leefstijlen in de tijdgeest en per generatie. Daarbij ontstaan knelpunten in de samenleving.
Door deze aandacht, tijd en ruimte te geven, te benoemen, bespreken en belichten levert Theater van de Heelheid, middels kunst en cultuuruitingen, creatie, educatie, training, talentontwikkeling en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, preventief een positieve bijdrage aan een gezonde samenleving en leefklimaat.

VISIE