DISCLAIMER Stichting Theater van de Heelheid houdt met de grootst mogelijk zorg de website bij. Wij doen dan ook ons uiterste best om fouten te voorkomen. Desondanks is Stichting Theater van de Heelheid niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie afkomstig van deze website.

Bij fotomateriaal streven wij ernaar altijd de naam van de fotograaf te vermelden, voor zover bij ons bekend. Mocht de naamsvermelding bij een door u gemaakte foto toch ontbreken of onjuist zijn, kunt u contact met ons op nemen.

Al het materiaal op deze website wordt gepubliceerd met toestemming van de rechthebbende. Mocht u menen rechthebbende te zijn en geen toestemming hebben gegeven voor gebruik van het materiaal op deze wijze, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Neem bij vragen of opmerkingen over de site contact op met ons.